Bilsmidigts allmänna villkor

Information om Bilsmidigt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för de tjänster som beskrivs under avsnittet Tjänsten nedan, som Bilsmidigt AB (559231-1053) (”Bilsmidigt”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller våra kunder ( ”du”, ”dig”, eller ”din”). Vårt mål är att kunna erbjuda den bästa bilaffären till dig.

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan:

Telefonnummer: 08-400 211 27
E-postadress: info@bilsmidigt.se

 

Godkännande av villkoren

För att kunna använda Tjänsten och för att kunna registrera ett Konto behöver du först godkänna Villkoren. Du lämnar ditt godkännande via Hemsidan i samband med att du skickar in dina uppgifter till oss eller när du registrerar ett Konto.

Ändring av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren. Vi kommer att meddela dig via e-post om sådana ändringar som inte är obetydliga och vilka kommer att påverka dig. Vi kommer då att informera dig om att det är viktigt att invända om du inte godkänner ändringarna. Om vi inte får en sådan invändning inom trettio (30) dagar efter det att ändringarna meddelas kommer vi att anta att du godkänner dem. Den senaste versionen av Villkoren kommer att finnas tillgänglig på Hemsidan.

 

Definitioner

”Funktionerna” avser Hemsidan, ditt Konto och Tjänsten tillsammans.

”Hemsidan” avser vår hemsida (www.bilsmidigt.se).

”Kontot” avser det konto som du registrerar och skapar via Hemsidan.

”Kontaktuppgifterna” avser uppgifterna angivna ovan under avsnittet Kontaktuppgifter.

”Integritetspolicy” avser vår Integritetspolicy (www.bilsmidigt.se/integritetspolicy) som beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter.

”Tjänsten” avser de tjänster som beskrivs under avsnittet Tjänsten nedan och som tillgängliggörs via Hemsidan, tillsammans med tillhörande information om produkter, utrustning, tjänster och annan information som vi tillhandahåller dig.

Beskrivning av Tjänsten

Vi säljer och erbjuder information och rådgivning kring begagnade bilar samt tillhörande tjänster/produkter, exempelvis men inte begränsat till: finansiering, garantier, service, utrustning/tjänster för elbilsladdning, däck samt transporttjänster. Vi gör även inköp av bilar via hemsidan. När en bil eller annan tjänst inhandlas från oss gäller specifika villkor som godkänns vid köpestillfället. Mer information om vår tjänst finns på Hemsidan.

Betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor, om inte annat anges.

Dina skyldigheter

 

Kunder

Vi erbjuder Tjänsten till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning), bolag och andra juridiska personer.

Du får inte ingå avtal om Tjänsten eller använda Funktionerna (förutom Hemsidan) om du är under arton (18) år.

Du kan även komma att behöva uppfylla andra krav, som t.ex. kreditvärdighet, för att våra Partners ska kunna slutföra sina erbjudanden till dig.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning, förordningar, myndighetsföreskrifter och Villkoren. Du får endast använda Tjänsten för dess avsedda ändamål och inte för något annat ändamål. Du får inte använda Funktionerna på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker på Kontot. Inloggningsuppgifter till Kontot ska alltid förvaras säkert. Det är förbjudet att dela information om Kontot med tredje part och att överlåta Kontot till tredje part. Om du misstänker att Kontot eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom Kontaktuppgifterna.

Vi kan komma att tillfälligt begränsa åtkomsten till Funktionerna för att:

  • Åtgärda tekniska problem eller göra mindre tekniska uppdateringar; eller
  • Uppdatera ändringar av Funktionerna för att uppfylla ändringar i tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar Kontot har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned Kontot. Detta gäller även om du inte följer Villkoren eller andra tvingande regler eller om vi har skäl att misstänka att du använder Tjänsten för annat än avtalat ändamål eller att obehöriga personer fått tillgång till Kontot. Skulle en sådan händelse inträffa kommer vi att kontakta dig och begära att du upphör att bryta mot Villkoren.

 

Betalningsuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter på det sätt som beskrivs på Hemsidan för den Tjänst som du har valt. Priserna för Tjänsten anges på Hemsidan och inkluderar specificerade leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter. Priset för Tjänsten är det som anges på beställningssidan när du gör din beställning. Vid köp av begagnad bil så betalas en handpenning på hemsidan som sedan avdrages vid full betalning.

 

Vårt ansvar

Vi ansvarar, i förekommande fall, för att vi:

  • Utför Tjänsten på ett professionellt sätt och med korrekt och nödvändig kompetens.
  • Tar vara på dina intressen och konsulterar dig för att undvika missförstånd när så är nödvändigt.
  • Tillhandahåller material som är nödvändigt för Tjänsten.
  • Säkerställer att Tjänsten inte utförs på ett sätt som strider mot marknadsföringslagen.

 

Tredjepartstjänster som del av tjänsten

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

 

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen.

 

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) har du ångerrätt i fjorton (14) dagar, räknat från den dagen du köpte Tjänsten. För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om att du ångrar köpet genom att ringa eller maila oss. 

Bilsmidigt AB erbjuder alla konsumenter gratis hemleverans samt 14 dagars öppet köp vid köp av fordon online. Ångerfristen börjar löpa dagen efter att du tagit emot fordonet och löper ut efter 14 kalenderdagar. Vi erbjuder även kostnadsfri returfrakt vid körning under 100 km.

Vid en eventuell retur, vänligen meddela oss på info@bilsmidigt.se följande information innan återlämning av bilen:

  1. Bilens registreringsnummer
  2. Bilens exakta mätarställning med daterad bild som visar mätarställningen
  3. Anledning till retur

Om bilen har körts mer än 100 km går det fortfarande bra att returnera bilen. Då ansvarar dock köparen för returfrakten till vårt logistikcenter och debiteras 15 kr per överskridande kilometer. Observera att detta endast gäller om fordonet har körts mer än 100km från leverans.

När bilen har ankommit tillbaka till Bilsmidigt i ursprungligt skick så kommer köpeskillingen att betalas tillbaka. Detta sker inom maximalt 14 dagar, men oftast inom 48 timmar från återlämnandet. Återbetalningen sker via direkt banköverföring eller betalning till bankgiro.


Vid betalning via inbytesbil så kan vi inte alltid garantera att denna återlämnas vid ett eventuellt återköp. Då betalas hela bilens belopp tillbaka istället. Vid utnyttjande av ångerrätten tillhandahålls det gula registreringsbeviset till oss och bilen ägarbyts bilen tillbaka till Bilsmidigt AB.

 

Inbyten

Samtliga inbytesbilar som används som dellikvid ansvarar Bilsmidigt AB för att transportera till vårt logistikcenter, och ditt ansvar upphör vid överlämnandet till chaufför. Om det finns någon skada på vindruta så ansvarar köparen för att fylla i en skadeanmälan, medan Bilsmidigt AB bär kostnad för eventuell självrisk.

 

Inköpsavtal

Samtliga inköpsavtal från Bilsmidigt ska signeras digitalt eller i pappersform. Avtalet anses vara ogiltigt om någon uppgift kraftigt skiljer sig från det som återfinns i avtalet. Om ett objekts mätarställning är högre än 2000 km eller mer än avtalat, görs ett avdrag på 15kr per överskjutande kilometer. Om objektet har en mätarställning som inte har passerat mer än 2000 km så görs inga avdrag.

 

Personuppgifter

Bilsmidigt är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behöver behandlas för att vi ska kunna erbjuda och tillhandahålla Funktionerna. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

 

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Bilsmidigt. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

 

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

 

Respekt för våra immateriella rättigheter

Funktionerna och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

 

Tillämplig lag

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren och vårt rättsförhållande i övrigt.

 

Klagomål och tvister

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom Kontaktuppgifterna.
Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.
Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol.
Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Bolagsinformation

Bilsmidigt AB är registrerat i Sollentuna.

Registrerad adress: Lettströms väg 6, 192 76 Sollentuna
Organisationsnummer: 559231-1053
Momsregistreringsnummer: SE559231105301

Hur kan vi nå dig?

Alltid fasta priser

Vi gillar inte överraskningar. Därför finns det aldrig dolda kostnader när du köper bil av oss.

Provkör i 14 dagar med fri hemleverans

Känn dig helt trygg i valet av ny bil och få tid att bestämma dig först. Leverans hem till dörren.

Känn dig lugn på vägarna

Vi erbjuder upp till 36 månaders garanti på alla våra bilar och gratis försäkring i två veckor.